توبه و سقوط حد

پرسش

باسلام
اینکه در قوانین مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بحث سقوط حد محاربه قبل از دستگیری با توبه اشاره نشده بود یعنی در اون زمان کسی محاربه میکرده،قبل از دستگیری شانس توبه و سقوط حد نداشته؟یا اینکه استناد میشده به قوانین سالهای قبل؟

0
Erik 3 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )