توقیف بی مورد خودرو

پرسش

سلام چندروز قبل دادگستری خودرو مرا بدلیل جرمی که یکی از بستگان مرتکب شده بود وسوضنی که به بنده پیدا کرده بودند توقیف میکند اما در بازجویی ها بی گناهی من برای آنها محرض شد ولی قاضی پرونده شرط آذادی خودرو من را تسلیم شدن ایشان میداند در صورتی که بنده از ایشان هیچ اطلاعی ندارم تکلیف چیست

لطفا راهنمایی کنید. ممنون

0
محمد کارگر 4 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )