توقیف حساب بانکی از طریق اجرای ثبت

پرسش

با سلام

آیا در وصول جک برگشتی از طریق اجرای ثبت دارنده چک میتوانددر صورت عدم پیدا کردن اموالی از بدهکار از طریق اجرای ثبت به مسدودی کلی حساب های بانکی وتوقیف مانده تمام حساب های بانکی صادر کننده جک اقدام نماید؟

0
mmohamadrezaa 12 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )