توقیف در پارکینگ است یا جلوگیری از فروش ماشین

پرسش

باسلام من ماشینم توقیف شده و روی دستور قضایی آن جلوگیری از نقل و انتقال نوشته شده است آیا این نوع توقیف در پارکینگ است یا جلوگیری از فروش ماشین

0
امجد رحمتی 2 سال 161 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )