توهین

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا در تخلفات اداری حکم توبیخ کنید بر من صادر شد

. در دیوان عدالت اداری نقض شده و اعلام شده چون طرف مدعی توهین است در صلاحیت دادگاه کافریست. اگر طرف بره دادگاه شکایت کنه آیا شامل مرور زمان می شود. از مدتی که طرف مطلع شده 2 سال می گذرد

0
چوپانی 11 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )