ثبتی و ملکی

پرسش

باسلام.من هفت هزار ملک زمین سند منگوله دار رابا سند عادی از فردی خریدم که فوت کردن و به طرفیت ورثه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کردم.حال در مرحله بدوی طبق استعلام اداره ثبت به این دلیل که چون این ملک میان چند نفر مشاعی بوده و سهم مالکیت متوفی به طور دقیق مشخص نیست مطابق مواد ۱۴۷و ۳۶مواد ۱و۲و ۳ قانون ثبت رد شده است حال من باید برای تجدید نظر و این موادی که در رای امده چه کاری انجام دهم.
باتشکر

0
شیوا 11 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )