ثبت مکانیزه و اتوماسیونی لوایح دفاعیه،قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

 

باسلام،
۱-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی لوایح دفاعیه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟
۲-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟
۳-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه بدوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟

0
ا 10 ماه 51 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )