جرایم رایانه ای

پرسش

من حدودا ۶ماه پیش معلم یک اموزشگاه زبان بودم و بعد از ۶ماه  کلا خارج شدم و کار نکردم.

مادر یکی از بچه ها بخاطر اذیت کودکشون(اخم و دعوا) توسط مدیر اونجا حدودا ۳ماه پیش شروع به لجبازی و شکایت بازی از اونجا کرد.

منشی اونجا با بنده دوست بودن و منو مطلع میکردن ازقضایا. همچنین با مادر اون بچه درتماس بودن.

کانالی برای اموزشگاه وجود داشت که مدیر داخلی اونو تشکیل داده بود، و فیلم داد و بیداد این خانم رو تو کانال گذاشته بود و آبروی خانمو برده بود.

این فیلمو یکی از دوستان عضو در کانال برای من باز نشر کرد ومن هم برای منشی اونجا(دوستم) که قضیه این خانمه چی بوده.

حالا به نظر شما اون مادر میتونه برای ما داستان بسازه که اینا چون شیر کردن از طریق ip ها ازشون شکایت بشه!!!؟؟؟

در صورتیکه ادمین کانال کس دیگه ای بوده و دوستم این فیلمو تو کانال دید و برا من فرستادو منم واسه دوستم فقط ارسال کردم.

حالا این خانم میگه من با شما کاری ندارم فقط به عنوان مطلع بیاید، در غیر این صورت حکم جلب براتون میاد!!! واقعا زندگیم بخاطر یک فیلم که کسی دیگه گرفته و تو کانال گذاشته داره خراب میشه.

به نظرتون باما کاری دارن و ما متهمیم؟

من دوست ندارم به عنوان شاهد و اینا پام جایی باز بشه چون میدونم بعدش باز کش دار میشه و هی بدتر میشه.

لطفا کمک کنید

0
عسل 9 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )