جرم مشاوره و نگارش پایان نامه

پرسش

با سلام و احترام
فردی حدودا دو ماه به یکی از موسساتی که در زمینه نگارش پایان نامه فعالیت داشته، در خصوص مراحل مختلف نگارش تحقیقات و نرم افزارهای تخصصی مشاوره داده است. حال این فرد متوجه شده است ظاهرا به دلیل جرم بودن فعالیت های موسسه (در زمینه نگارش پایان نامه)، مدیر آن تحت پیگرد قرار گرفته و دفتر موسسه پلمپ شده است. طبق اخبار ظاهرا تمامی افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت بودند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت؛ حال سوال این است که آیا باتوجه به اینکه فرد مذکور هیچ گونه قراردادی با این شرکت نداشته و ضمنا هیچ گونه مدرکی دال بر همکاری او در زمینه نگارش پایان نامه با شرکت مذکور وجود ندارد، آیا درصورتی که این فرد از سوی مدیر شرکت، به عنوان همکار به دادسرا معرفی گردد، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت؟

0
رضایت 10 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )