جریمه از صندوق بازنشستگی

پرسش

باسلام دیوان عدالت اداری رای داده ومن متوجه نمیشم موضوع قراردادی بودن وتغییر بیمه از تامین اجتماعی به خدمات درمانی بدون اطلاع من واکنون بعد از 30سال که دارم بازنشسته می شوم من را 9میلیون وصد هزار تومان جریمه کرده انداز همه درصورت عدم اطلاع رسانی و آگاهی به من بوده است و به من 20روز زمان برای اعتراض داده است

0
ایلخانی 12 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )