جعل امضا جهت برداشت از حساب

پرسش

تحویلدار بانک هستم.یکی از مشتریان کلیدی بانک در بازداشتگاه حضور داشته و جهت آزادی خود نیاز به وثیقه مالی داشته پسر خود را به بانک فرستاده و درخواست برداشت از حساب پدر با جعل امضا پدر شده و چک دریافت نموده که واریز به حساب دادگستری شده است و نسبت به آزادی پدرش اقدام نمود.حالا بعد از گذشت 3 سال شکایت کرده که چرا من در بازداشت بوده ام از حساب من پول برداشت شده؟

0
سعید قنبری 12 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )