جعل واستفاده از سند مجعول

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

خودرویی فروختم وخریدار با تقلید دستخط والحاق متن در چندین سطر از مبایعه نامه اقدام به طرح شکایت واهی خیانت درامانت از بابت چک 75میلیونی مکتوب در مبایعه نامه بر علیه بنده کرده..بنده متقابلا در شعبه دیگری شکایت جعل از ایشان کردم لیکن هنگام کارشناسی خط کلا منکر وجود مبایعه نامه نزدخودش شده..وکارشناس هم اصل مبایعه نامه را مطالبه کرده که متاسفانه دردست من نیست .چه راهی برای اثبات جعل ویا الزام ایشان به ارایه آصل آن وجود دارد.با توجه به اینکه اصل آنرا در شکابت واهی خودش ارایه کرده لیکن کپی آن در پرونده بایگانی شده وپرونه فعلا در شعبه تجدید نظر میباشد… به ارایه آصل آن وجود دارد.با توجه به اینکه اصل آنرا در شکایت واهی خودش ارایه کرده لیکن کپی آن در پرونده شکایت واهیش بایگانی شده وپرونده فعلا در شعبه تجدید نظر میباشد…
ممنون از راهنماییتان

0
aylin1391 10 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )