جلب شخص ثالث کیفری یا شکایت کیفری جداگانه؟

پرسش

سلام
باغی به متراژ 2000 متر خریدم و بعد از سند متوجه شدم متراژ باغ کم است نسبت به فروشنده دعوای حقوقی با عنوان ( لزوم تحویل مبیع به متراژ 2000 متر را مطرح کردم) ایشان نیز عنوان می کنند که قسمتی از ملک در تصرف همسایه همجوار قرار دارد و باید در قبال همسایه دعوای تصرف عدوانی را مطرح کنیم آیا با جلب شخص ثالث می توان دعوای تصرف عدوانی را با شکایت کیفری ادامه داد ؟ یا باید جداگانه اینکار را کرد؟

لطفا پاسخ دهید یا تلفنی و یا با ایمیل هزینه مشاوره را تقبل میکنم.

0
ابراهیم 12 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )