جلسات ساختمان

پرسش

با سلام

در اساسنامه مصوب . یک. مجتمع مسکونی، ذکر شده که هر مااک، میتواند فقط. مااکیت. دو. مالک دیگر را برای شرکت. در. جلسه مجمع به عهده بگیرد

سوال این است،. جهت. رعایت این بند اساسنامه، آیا بین. وکالت محضری و. وکالت دست. حطی تفاوتی. وجود دارد یا نه؟

به عبارتی آیا شخص. مبتواند بگوید چون. وکالت محضری از ده نفر. دارد، میتواند این. بند اساسنامه. را نادیده گرفته و به جای ده مفر. رای دهد؟

0
mrr53 11 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )