جهت شکایت به کجا مراجعه کنم

پرسش

با سلام

جهت دریافت وام، به قرص الحسنه ای مراجعه کردم و کارمند قرض الحسنه، چهار عدد سفته به من دادم و من امضا و به بانک تحویل دادم. حال یک نفر که با مسوول وام قرض الحسنه دوست است این چهار سفته را از بانک گرفته و به من زنگ زده و گفته شما چهل میلیون بابت این چهار سفته بدهکاری. جهت شکایت باید چ منم؟

0
pspsps12345 4 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )