حضانت یا قیومیت

پرسش

در صورت فوت مرد و داشتن فرزندان صغیر ، برادر یا خواهر متوفی می تواند فرزندان و سهم الارث آنها را از طرقهای مختلف مانند حضانت یا قیم تصاحب کند؟

بنده دارای همسر و 2 فرزنددختر 13 و 7 ساله میباشم پدر و مادر و همچنین پدر بزرگ و مادربزرگ های بنده در قید حیات نمیباشند.با توجه برخی اختلافات خانوادگی با برادر و خواهرهای بنده که به دادگاه نیزکشیده شده است , برخی نگرانیها بعد از فوتم , برایم وجود دارد..ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

1-آیا برادر بنده با توجه به سن کم فرزندانم میتواند ادعای کفالت یا قیم یا حضانت فرزندانم راکند و ازین طریق اموالم را تصاحب نماید؟

2- آیا قانون حضانت و قیومیت فرزندانم را به همسرم  بدون اینکه چیزی از اموالم بنامش باشد واگذار مینماید؟

3- آیا تنظیم وکالت صلح عمری و واگذار کردن به همسر برای رفع این نگرانی لزومی دارد؟ در صورت مثبت بودن استفاده از صلح عمری برخی ابهامات برایم وجود دارد:

– امکان فسخ وکالت صلح عمری قبل از فوتم وجود دارد؟

– در صورت فوت همسرم قبل از بنده , تکلیف وکالت صلح عمری چه میشود؟

باتشکر

0
علیرضا 9 ماه 112 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )