حقوقی خانواده

پرسش

باسلام مدت ۲۰سال زندگی مشترک داریم من ۴۸ساله وبازنشسته پیش ازموعد شرکت ملی نفت وخانم دبیر مدرسه ،۴ماه پیش بعداز جروبحث ایشون کلیدهای منزلی که بنده به نامش کردم وهمه اقساطش را دادم را تعویض و از امدن من به منزل ممانعت کرد واین۴ماه منزل مادرم هستم ؛الان۱ِایا نفقه به ایشان تعلق میگیرد ۲ِمن چکارباید بکنم

0
tofan605 6 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )