حقوقی ملک

پرسش

سلام ملکی در یک روستا مهریه مادرم فاطمه صفری است و به علت خرابی خانه مادرش در روستا خراب شده بود  در خانه دخترش که خودش ساکن یکی از شهرستانهای مشهد بود  مهریه اش را  بیست سال بدون هیچ وجهی در اختیار مادرش و دو برادرش قرار میدهند تا  زندگی میکنند و بعد مادرش مدعی میشود خانه او را که مخروبه  و بی سند معامله کنند که دخترشون قبول نمیکند و میگوید خانه شما بی سند و کار به دادگاه میکشد و ده سال طول میکشد  و خانه دخترشون سند دار و مادرش مخروبه بی سند و ادعا میکنند چون بیست سال هست نشستیم خانه مال ماست و دخترش به بانک پول میریزد تا سند شش دانگ برایش بیاید در حالی که خانه سند دار ولی شش دانگ نیست فوری مادرش به نام خودش سند میزند و با کمک شوراها و وکیل و دادگاه کاشمر هر دو خانه را در روستا سند دار و به نام میزنند حتی خانه مخروبه را سند دار میکنند   بعد بیست سال نشستن در خانه خیانت میکنند و در تمام این مدت فاطمه صفری دختر بزرگش حتی مانند یک مادر در کنار برادرانش هست و در ازواج کمک شون میکنند این جوری حمایت میکنند

لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر

0
معصومه 10 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )