حقوقی چک قرض الحسنه(حواله)

پرسش

سلام.بنده پشت حواله ای راکه حامل بوده راامضاوبدون پشت نویسی کنم حواله بعنوان بدهی تحویل شخص دیگری دادم وان شخص هم پشت حواله راامضاکرده به شخص دیگری که خواهان بودتحویل داداینجا چون حواله سندعادی محسوب میشود وحامل هم بوده نقل ذمه ب ذمه صورت میگیرد؟

0
Mahdi1967 5 روز 4 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )