حقوقی

پرسش

سلام .تو یه پرونده حقوقی که شکایت شده از من و حضور نداشتم قاضی حکم صادر کرده و خونه وارثی مون که سه دنگش به نام پدرم بوده من بعد فوتش قیوم شدم و دست گذاشتن روش و توقیف کردن …الان من میخوام بدونم  میتونم برم حضور پیدا کنم و بخوابم پرونده دوباره جریان بیوفته یا اعتراض کنم یا راهی نداره ..

0
Toraj 8 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )