حقوقی

پرسش

با عرض سلام و احترام
بنده ۸/۵سال زندان دارم ۷ سال از ان را تحمل کردم چرا با ازادی مشروط بنده مخالفت می کنند؟

0
Mohammad 11 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )