حقوقی

پرسش

وکالت فروش دادم به همسرم ایشان اختیار صلح و هبه و اجاره و بیع و کلیه عقود معینه و جاری رو داشته در وکالت فروش با توجه به اینکه سند وکالت در نفس وکالت موثر است ایا وکیل بنده که رفته خونه چهار صد میلیونی رو با یه میلیون صلح کرده میتونم به عنوان عدم رعایت مصلحت از وکیل طرح دادخواست بدم…یا اینکه با توجه به اختیار صلح دیگه نمیشه کاری کرد

0
حجت 10 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )