حقوقی

پرسش

با سلام درسال۷۶طی قرار داد عادی بدون ذکر ثمن معامله آپارتمانی رابه دوستم قولنامه کردم ومبلغ ۵ملیون دریافت وملک را به دوستم تحویل داده قرار شد اگر توانایی خرید را داشت اقدام به تنظیم سند رسمی نماییم که بعد اعلام کرد که نمی تواند بخردولی از تنظیم اجاره نامه سرباز زد که با همین قرارداد ازمن شکایت الزام به تنظیم سند کرده دادگاه رای صادر کرد من هم به رای صادره اعتراض کردم که در شعبه تجدید نظر ازنظرماهوی رای بدوی نقص شد بتازگی دوباره با همان عنوان شکایت کرده لطف کنید مرا راهنمایی کنید

 

0
عباس دهقان 9 ماه 51 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )