حقوق خانواده

پرسش

 

سلام خسته نباشید زنم ۲ماه پیش خانه را بدون اطلاع من ترک کرده دستش را خودش کبود کرده برگه پزشکی قانونی هم آورده به دروغ انداخته گردن من و ۲سال پیش زنم پیامکی  به خانوادم فحاش ی کرد من هم پیامکی به خانوادش فحاشی کردم زنم همون موقع از پیامها پرینت گرفته و من خبر نداشتم  ولی من پیامهای اون پاک کردم. من نیز عدم تمکین زدم در جلسه اول درخواست استرداد جهاز داد و قاضی هم به من گفت وسایل منزل بگیرم وکارشناس اگه تایید کرد زنم بیاد سر خونه زندگیش من هم وسیله گرفتم وکارشناس امد و تایید کرد هنوز جلسه حضور در دادگاه بهم ابلاغ نشده زنم میخواد در دادگاه پیامها و برگه پزشکی قانونی را نشان دهد  آیا  با این مدارکی اون داره قاضی عدم تمکین او را صادر میکند؟ آیا با این مدارک او میتواند طلاق بگیرد؟ اگر مهریه اجرا بگذارد میتواند یک سوم مهریه را همان ابتدا بگیرد؟ باتوجه به اینکه من به دستور قاضی وسایل منزل گرفتم نه تنها هیچ پولی ندارم بلکه بابت وسایل نیز بدهکارم

0
مهدی 9 ماه 136 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )