حقوق پزشکی و خانواده

پرسش

با سلام خدمت شما سوال: 1-قوانین حقوقی در موضوع «بانک شیر» در قانون اساسی و قانون مدنی در چه ماده هایی بیان شده؟ 2- طبق قانون جمهوری اسلامی و قانون اساسی آیا تاسیس بانک شیر مجاز است؟ طبق چه ماده قانونی؟ 3- قوانین و مقررات بانک شیر آیا بررسی و بیان گشته است؟ در چه منبعی می توان قوانین و مقررات بانک شیر را مشاهده کرد؟ باتشکر

0
حامد 11 ماه 89 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )