حقو حقوق متوفی

پرسش

با سلام پدر بنده پارسال فوت شده و در زمان حیات خود عضو هیئت مدیره شرکتی بوده اند.زمانی که پدرم در آن شرکت کار میکرد به علت انکه کار انها به صورت پروژه محور بود و تا مدت زمانی پروژه ای نداشتن حقوقی دریافت نمیکرد ولی در اواخر عمر خود شرکت چندین پروژه تحویل گرفت و قرار شد از محل درآمد ان پروژه ها حقوق افراد پرداخت گردد.حال با گذشت یک سال و خورده ای عوامل شرکت میگویند هنوز پروژه ها فعال نشده اند تا حق و حقوق پدر شما پرداخت گردد و حتی با لهن بسیار بدی با خود بنده صحبت نموده و گفتند اصلا حقو حقوقی به شما نمیدهیم.میخواستم ببینم برای دریافت حق و حقوق پدر خود چه راهکاری را به من پیشنهاد میدهید.ممنون

0
amironestar 11 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )