حق سنوات کارمندی

پرسش

با سلام کارمند رسمی یک شرکت دولتی از سال 72بودم در سال 85 به یک شرکت وابسته دولتی بعنوان مدیرعامل مامور شدم که در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد . جهت استمرار خدمت ناگزیر به استعفا جهت پرهیز از دو شغله شدن شدم . تقاضای سنوات و مرخصی ایام اشتغال کردم پاسخ منفی وفق ماده 65 قانون استخدامی دادند . دیوان شکایت کردم رای بدوی به نفعم صادر شد اما تجدید نظر پاداش سنوات را وارد ندانست و مرخصی را قبول کرد . آیا می توانم اعاده دادرسی کنم ؟ ماده 21 قانون خدمات کشوری و آئین نامه اجرائی دولت صراحتا از امکان بازخریدی کارکنان منتقل شده به بخش خصوصی گفته است . می توانم مجددا الزام شرکت متبوع جهت بازخریدی را درخواست کنم ؟ شما می توانید وکالتش را بپذیرید ؟ ضمنا تاریخ ابلاغ رای 19/3/98 است متشکرم

0
hmajid 8 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )