حق طلاق

پرسش

سلام بنده حق طلاق دارم و برای گرفتن طلاق خود از همسرم میخواهم اقدام کنم می خوایتم بدون چه مدارکی نیاز است

0
Ati6165 11 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )