حق طلاق

پرسش

همسرم من رو به کشتن تهدید کرده…چندین بار
من برای طلاق میتونم اقدام کنم؟

0
Ssss7092 11 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )