خانوادگی

پرسش

درود

بنده میخواهم همسرم طلاق بدهم باتوجه به اینکه یخونه دارم که وکالتنامه ای هست و سند بنامم نیست ایا جز اموال محسوب میشه و پنجاه درصد بهش تعلق میگیره؟

0
Nader 8 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )