خانوادگی

پرسش

با سلام اینجانب در سال ۹۱ با همسرم ازدواج کردیم که مهریه من ۳دانگ از منزل مسکونی ایشان بود البته به دلیل نداشتن سند توسط یک وکیل جداگانه نوشته شد وما ازدواج کردیم…چندروز بعد ایشان برگه راپاره کردند وگفتند از دادن خانه پشیمان شده اند با کمک وکیلم تمام پاره شده های کاعد را چسباندیم روی همان برگه تقاضای ۳دانگ کردیم ایشان اول ادعای صوری بودن برگه وبعد ادعای جعلی بودن امضا کردند که رد شد رای بر انتقال ۳ دانگ گرفته شد اعتراض کردند تجدید نظر نیز رای بر انتقال سندد داد برای انتقال سند حاضر نشدند ونماینده رسمی دادگستری انتقال سند دادنو وسند ۳ دانگی به نام اینجانب صادر شد ۶ ماه از این موضوع گدشته هفته پیش در مجتمع قضایی برای من شکایت کردند وتقاضای وجه ۳ دانگ را کرده اند میخواستم بپرسم نتیجه شکایت ایشان چیست با تشکر

0
Mahnaz1351 4 ماه 60 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )