خردشدن زمین زراعی

پرسش

سلام

من دوسال پیش ربع هکتارزمین زراعی ازکسی خریدم بصورت قولنامه ای ووکالتنامه

اداره جهادبه من گفت که سندصادرنمیکنم

بعداز یکسال من همان زمین را بصورت قولنامه ای ووکالتی به کسی دیگرفروختم

حالا بعداز مدتی فرد خریدار وکیل گرفته ومی گوید من پشیمانم وپولم پس بده

وکیل او به دادگاه گفته که چون ربع هکتار زیر حدمجاز است وباعث خردشدن زمینهای زراعی می شودمعامله باطل است

من چه پاسخی دارم؟آیا حق با اوست؟ راهی برای برنده شدن من هست؟

0
rezakoraee 11 ماه 51 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )