خروج از کشور با اجازه وکیل تام الاختیار همسر

پرسش

سلام
من برای خروج از کشور و سفارت نیاز به اجازه همسر دارم که در حال حاضر در کشور نیست
آیا وکیل تام الاختیارش میتواند بجای او رضایتنامه را امضا کند؟

0
الهام 4 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )