خرید خودرو

پرسش

خودرویی از شخصی خریداری کردم که سند وپلاک بنامش نبود اما ادعا کرد که قولنامه دارد از صاحب سند ودر قولنامه مابین ایشان وبنده نیز قید شد که ظرف یکهفته وکالت فک وانتقال را انجام دهند اما متاسفانه متوجه شدم ایشان با صاحب سند تسویه ننموده اند وصاحب سند از ایشان طلبکار میباشد وباهم اختلاف دارند واز انجایی که بنده کل وجه مورد معامله را پرداخت نموده ام واکنون هیچکدوم پاسخگوی من نیستند وسند را انتقال نمیدهند تکلیف من چیست

0
ایزدی 11 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )