خرید ملک

پرسش

میشه راهنمایی بفرمایید.اگه شخصی خونه ای که سندش به اسم خانمش هست رو گلنامه ای بفروشه و خریدار هم به کس دیگه ای فروخته باشه و خریدار نهایی هم در نهایت شکایت کنه . و بعدا شخص دیگه ای بدون اطلاع بصورت قانونی از همسر طرف خریده باشه و سند هم زده باشه برای این شخص که از شخص صاحب سند خریده مشکلی پیش میاد و مالکیت آپارتمان چطوری میشه.آپارتمان الان در تصرف شخصیه که قانونی خریده و بعد از دو سال تازه الان فهمیده که شکایت شده.

0
امید 10 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )