خرید ملک

پرسش

با سلام ملکی رو خواهرم خریدن و موقع سند زدن وام بانکی ملک رو قبول کردن آیا امکان انتقال سند به ایشون به طور قطعی وجود داره یا باید سند وکالتی بزنند؟ و اینکه برای سند زدن وکالتی آیا نباید کارهای دارایی و شهرداری ملک رو فروشنده انجام داده باشه؟

0
مریم 10 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )