خسارت ایام تعمیر و خواب کامیون

پرسش

با سلام
بنده یک کامیون از طریق وام خریداری کردم و برای کار در اختیار یک راننده قرار دادم که پس از مدتی راننده به کوه برخورد کرد و بیش از 80 میلیون خسارت وارد کرد که پس از شکایت و صدور رای از پرداخت خسارت خوداری میکرد و در تمام این مدت کامیون به علت بی پولی من تعمیر نشد و خوابیده بود
پس از 4 سال توانستم خسارت را از راننده بگیرم حال چطور میتوانم خسارت ایام خرابی و عدم کار را دریافت کنم ؟

0
is_infernal 1 سال 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )