خلع ید فرزند در ملکی فروخته شده و حاضر به تخلیه ان نیست

پرسش

منزلی در شهرری که 3 دانگ ان متعلق به مادری است و بعد از فوت پدر تمام وراث سهم خود را به مادر منتقل کردن (محضری) و الان سندتک برگ شش دانگ به نام مادر است برای ساخت مشارک با یک پیمانکار قرارداد فروش ملک و خرید یک طبقه از ملک بسته شده و پیش پرداخت هم گرفته و تلخه هم شده ولی یکی از بچه ها مدت 5 سال ازدواج کرده در منزل است حاضر به تخیله ملک نیس هیچ قرارداد و دست نوشته هم که نشان دهد ملک را اجاره یا رهن کرده ندارد چطور میشود در کوتاه ترین زمان آن فرزند را از ملک بیرون کرد

0
asadi1342 4 ماه 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )