خلع ید و تخلیه ملک

پرسش

با سلام

شخصی با همدستی بنگاه و بعنوان مالک ملک مرا به فردی اجاره داده و با او قرار داد احاره بسته با دوجه به اینکه سند ملک بنام من است و آن شخص که خود را مالک‌معرفی کرده هیچگونه مدرکی برای اثبات مالکیت ندارد آیا میتوانم دستور تخلیه فوری برای ملکم بگیرم ؟

0
مرتضی 10 ماه 24 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )