حکم جلب برای نفقه اعمال ماده 64

پرسش

باسلام من حکم جلب ورودبه مخفیگاه دارم برای نفقه می خوام بدونم درحکم جلب اخرش نوشته درصورت نیازبااعمال ماده 64اقدام گردد این معنیش چی

0
مریم 2 سال 184 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )