خیانت در امانت

پرسش

با سلام ملک پدری خود را خواستیم بفروشیم که به مشکل سند و تفکیک خوردیم البته منزل کنار خودمون مال خالم بود و‌اشنا بودن مشکل سند حل نشد تا تصمیم گرفتیم کار را به غریبه بسپاریم رفتیم محضر و به ایشان وکالت دادیم او فقط از کل ۶دونگ منزل را صاحب شد و ۱/۵دونگ مرا فروخت بی اجازه من تا من گرفتار شدم وقتی برگشتمم دیدم که منزلی برام خریده و ما بقی را نزد خود نگه داشته می گه رفتم بدیهی‌ات  را دادم چه کنم آیا میشه شاکی شم از او

0
اعتماد 10 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )