دادخواست تقسیم ترکه

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم… باسلام چنانچه ماترک مرحوم (منقول و غیر منقول) توسط شورای حل اختلاف تحریر شده باشد و رای تحریر ترکه  و صورتجلسه تحریر توسط کلیه وراث امضا شده باشد و موجود باشد دادخواست تقسیم ترکه مالی است یا غیر مالی ضمناً با وجود مدارک فوق احدی از وراث دیگر می تواند  ادعای مالکیت نسبت برخی از اموال ماترک که در رای تحریر ترکه که چند سال قبل صادر شده و خود او  نیز صورتجلسه را امضاء کرده داشته باشد؟

0
jafari 10 ماه 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )