دادخواست طلاق

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…
باعرض سلام بنده دوسال هست عقد بسته هستم و متاسفانه نمیتوانم با همسرم ادامه بدهم ولی متاسفانه باکره نیستم و دردوارن عقد باکرگی خودراازدست دادم و البته هنوز عقد بسته هستم و سرزندگی نرفتم باتوجه به این مسئله اگرمهریه به اجرابزارم به عنوان اهرم فشار همسرم میتواند دادخواست تمکین بدهد؟باتوجه به این که عقدم هنوز ولی باکره دیگه نیستم..و اینکه میتواند حالا حالا طلاقم ندهد با توجه ب این مسئله؟

0
0371358531 11 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )