درخواست تجدیدنظر از دادگاه برای پرونده بااتهام: سرقت مستوجب تعزیر

پرسش

باسلام

درمورد پرونده ای که موضوع آن شکایت 3تن ازهمسایگان محل کارم بودبه دادگاه رفتم.شاکی اول مدعی سرقت تانک آب روی پشت بام کارگاه من بود که باارایه فاکتورخریدم اقراربه اشتباه خودکرد.نفردوم مدعی حمل تیکه آهن ضایعاتی از پشت کارگاهشان به پشت کارگاه من(حدود20متر)که زمین خاکی وپرازآشغال میباشدبودکه دردادگاه رضایت دادوآنرابرد.نفرسوم مدعی 4حلقه لاستیک غیرقابل استفاده که به عنوان پایه میزاستفاده میکردم را1سال قبل ازوی ربوده اندکه که ارزش مالی هم ندارد.

(این لاستیکهاراکه پشت کارگاهم مدتها رهاشده بودوپاره وغیرقابل استفاده بود باآگاهی واجازه همسایه ام به کارگاه آوردم وباانداختن تخته روی آنها به عنوان میزکاراستفاده کردم)

باآنکه من هیچکدام راقبول نکردم وحسن اخلاق من ازطرف بقیه همسایگان به قاضی ثابت شد(حتی شاکی هادرجلسه رسیدگی دادگاه حاضرنشدند)رای به محکومیت من و6ماه حبس تعزیری و40ضربه شلاق تعزیری وپرداخت5میلیون تومان به عنوان خسارت بهشاکی سوم داده است.

این حکم به چه معنیست؟حکم 98/4/30به من ابلاغشده ،اعتراض به این حکم چگونه است وآیا اثری دارد؟

آیا این حکم به زندان رفتن من میانجامد؟این حکم به جریمه نقدی قابل تبدیل است؟چقدر؟

سپاسگزارم

0
جواد 8 ماه 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )