درخواست رفع اشکال در متن نامه به شخصی که ایجاد مزاحمت و تصرف نموده است

پرسش

درخواست رفع اشکال در متن نامه به شخصی که ایجاد مزاحمت و تصرف نموده استرررر

از اساتید محترم خواهشمندم چنانچه متن نامه زیر ایرادی دارد تا اصلاح نمایم باتشکر
“مالک محترم واحد آپارتمان شماره ——— ساختمان باران – جناب آقای ————
باسلام و احترام
بدینوسیله به اطلاع می رساند با استناد به قانون آپارتمان ها و بااستناد به امضا مالکین کل ساختمان در ذیل این نامه و عدم رضایت اکثریت مالکین از اینکه جنابعالی حیاط ساختمان که جزو مشاعات ساختمان محسوب می گردد را تصرف نموده اید ، لذا شرعا و قانونا از تاریخ تصرف مدیون هستید و مرتکب اعمال جرم شده اید ، فلذا از جنابعالی درخواست می گردد در اسرع وقت با مدیریت ساختمان جناب آقای —————- همکاری لازم را جهت تحویل مشاعات به ایشان بنمائید و نسبت به آزادسازی حیاط و تفکیک آن با حدود در نظر گرفته شده در سند رسمی ملک تان اقدام نمایید در غیر اینصورت ازطریق مراجع قانونی اقدام خواهد شد و هزینه های پیگیری های قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات احتمالی که از طرف دادگاه تعیین میگردد بعهده جنابعالی می باشد.”

0
ema.danial 3 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )