درخواست طلاق یکطرفه زوجه

پرسش

باسلام واحترام
من زنی سی ساله هستم هشت ساله ازدواج کردم ویک دخترهشت ماهه دارم
من به دلیل طلاق عاطفی ،طلاق جنسی وعدم تأمین نیازهای مالی و روحی، تصمیم به طلاق دارم
آیا دادگاه بادرخواست طلاق یکطرفه من با دلائلی که ذکر کردم مؤافقت میکند؟؟؟
لازم به ذکره که همسرم قرص ترامادول مصرف میکنه
وهیچ علاقه ای به من نداره آیا این ادله برای دادگاه محکمه پسندنیست ؟؟؟
چگونه میتوانم با گرفتن حق وحقوق خودم وفرزندم بدون رضایت ایشان طلاق بگیرم؟؟؟

0
مطی 10 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )