درصورتیکه همسر من در دوران عقد از حق حبس استفاده

پرسش

با سلام

درصورتیکه همسر من در دوران عقد از حق حبس استفاده نمایدو من دارای منزل و اثاثیه باشم آیا در صورت عدم تمکین (عام و خاص)نفقه به ایشان تعلق می گیرد؟

 

0
mohamad_136918 12 ماه 148 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )