دریافت مهریه عندالاستطاعه

پرسش

سلام من ۲۷سالمه و دوسال وسه ماه عقددائم کردم درهنگام عقدهمسرم گفت مهریه عندالامطالبه باشه من امضانمیکنم و محضردارهیچگونه توضیحی درباره مهریه عندالاستطاعه به من نداد وطرف همسرم روگرفت الان من مهریه ام رو میخام باتوجه ب اینکه باکره نیستم وقصدطلاق هم ندارم وعروسی هم نکردیم نامزدهستیم وهمسرم ازنظرمالی یک وام ۳۰میلیونی دربانک داره و یک گوشی۵-۶میلیونی ویک حقوق کارمندی…چیزه دیگری بنام خودش نیست و تک فرزنداست…راهنماییم کنیدهیچکس حقی ب من نمیده وبخاطره عندالاستطاعه بودن مهریم دستم خالی است

0
Sara 11 ماه 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )