دریافت نفقه

پرسش

چطور میتونم نفقه خودم رو از همسرم دریافت کنم

مدت ۴ ساله که بیکارهستن نزدیک ۲ سال خانه را ترک کرده و تمام مسولیتهای خودشون رو کنار گذاشتن و بعد از بازگشت هم تمایلی به جستچوی کار ندارن در تمام این مدت من به عنوان همسر بدهیهای ایشان و هزینه زندگی را به عهده دارم‌

0
hamisha 11 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )