در اجراي احكام بابت جريمه تاخير در انتقال سند به محكوميت آقايان الف و ب

پرسش

سلام. در اجراي احكام بابت جريمه تاخير در انتقال سند به محكوميت آقايان الف و ب به پرداخت مبلغ …. ريال و هزينه دادرسي و نيم عشر دولتي اجراييه صادر شده است. سوال : براي وصول و يا توقيف اموال ميشود از يكي از دو محكوم وصول نمود و يا اينكه بايد نصف از هركدام وصول كرد. (( در راي تجديد نظر به محكوميت تضامني اشاره اي نشده است )) با تشكر از راهنمايي شما

0
saba1382 2 هفته 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse