در اجرای احکام بابت جریمه تاخیر در انتقال سند به محکومیت آقایان الف و ب

پرسش

سلام. در اجرای احکام بابت جریمه تاخیر در انتقال سند به محکومیت آقایان الف و ب به پرداخت مبلغ …. ریال و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی اجراییه صادر شده است. سوال : برای وصول و یا توقیف اموال میشود از یکی از دو محکوم وصول نمود و یا اینکه باید نصف از هرکدام وصول کرد. (( در رای تجدید نظر به محکومیت تضامنی اشاره ای نشده است )) با تشکر از راهنمایی شما

0
saba1382 11 ماه 148 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )